Personvern og informasjonskapsler

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Ålesund Bilsalg AS samler inn og behandler personopplysninger. Ålesund Bilsalg AS driver kjøp og salg av bil og utleie av leiebil i Ålesund

Ålesund Bilsalg AS har ikke et eget personvernombud da vi ikke er pålagt å ha dette, men de ansatte i Ålesund Bilsalg AS vil overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer, samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og tilsynet.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Ålesund Bilsalg AS deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger

For å gjennomføre et kjøp på våre nettsider trenger vi navn, adresse, mobilnummer, e-post og land. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene, samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter 5 år hvis det ønskes.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Ålesund Bilsalg AS har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til Ålesund Bilsalg AS, og vi vil sende opplysningene til deg via e-post med en fil hvor alle personopplysninger er kryptert.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 5 år.

Sikring av personopplysninger

Ålesund Bilsalg AS har rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av fysiske tiltak og tilgangsstyring, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse. Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering og personalisering. Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere. Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av nettsiden.

Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene i nettbutikken slutte å fungere.

Google Analytics

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerene kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Personopplysninger til tredjepart

Ålesund Bilsalg AS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Ålesund Bilsalg AS . I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Ålesund Bilsalg AS bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg via e-post.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte Ålesund Bilsalg AS på e-post. Ønsker du at Ålesund Bilsalg AS retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av oss, så ta kontakt med oss på salg@moldebil.no